Капітальні інвестиції: агрогалузь удвічі швидше нарощує …

Обсяг капітальних інвестицій в економіку України в недалекому, але відносно мирному 2013 р. в доларовому еквіваленті був в 2 рази вищим від нинішнього. А потрібний рівень інвестицій вже тоді суттєво перевищував обсяги, які були. А зараз і поготів: ситуація виглядає набагато гірше. З позитивних трендів, як писав Hubs, до весни 2017 р. вперше за останні 4 роки зафіксовано невелике зростання вкладень в основні фонди підприємств при перерахунку їх в тверду валюту. Однак радіти поки рано.

Hubs продовжує публікувати матеріали з оцінками ситуації в сфері інвестицій і розповідати про конкретні інвестиційні проекти в Україні. На цей раз публікуємо рейтинги найбільш затребуваних активів для інвестицій, а також найбільш ємних і динамічних галузей економіки, видів діяльності і конкретних сегментів промисловості.

Активи для інвестицій

Найпривабливішими активами в we кварталі 2017 року, згідно з офіційною статистикою, виявилися:

а) машини, обладнання та інвентар

б) транспортні засоби

На них загалом припало більше половини всіх капітальних інвестицій. З сукупних 64,8 млрд грн. вкладень в економіку, в we кв. 2017 р. перші залучили 24,5 млрд грн., другі – 9,4 млрд грн.

Ці два види активів забезпечили також майже весь приріст капітальних вкладень на початку 2017 р. За нашими розрахунками, сукупні машинно-транспортні активи дали близько 84% приросту інвестицій. З сумарної квартальної надбавки до основних фондів усіх підприємств України в розмірі 13,2 млрд грн. (в порівнянні з показником січня-березня 2016 р. в поточних цінах) машини і обладнання забезпечили 6,5 млрд грн., а транспортні засоби – 4,6 млрд грн.

При цьому обсяг капітальних інвестицій, спрямованих підприємствами на розвиток транспортних засобів, за рік підскочив майже в 2 рази – з 4,8 млрд грн. до 9,4 млрд грн. Приріст інвестицій в оновлення машин, обладнання та інвентарю помітно менший – всього 36%. Привабливість інших активів виявилася нижче середнього рівня приросту, що становить близько 25%. Детальніше – див. «Рейтинг найбільш динамічних активів по приросту капітальних інвестицій в Україні в we кварталі 2017 року (у порівнянні з we кв. 2016 р.)».

А до нематеріальних активів підприємства і зовсім втратили інтерес. Капінвестиції в комерційні знаки, об’єкти промислової власності, патенти, ліцензії, авторські права тощо. Впали за порівняльні квартали на 21% – до 0,83 млрд грн.

Галузева структура інвестицій

У структурі капітальних інвестицій за галузями перші позиції займають промисловість, сільське господарство і будівництво. В цілому на них припало майже 66% усіх вкладень в основні фонди за перші 3 місяці нинішнього року.

Лідирує за обсягами інвестицій, як і роком раніше, промисловість. У неї, за даними Держстату, за квартал 2017 р. вкладено 22,5 млрд грн. (або 34,7% від сукупних капінвестицій). Зі свого боку, Мінекономрозвитку додає, що в число провідних сфер економічної діяльності за обсягами освоєння капітальних інвестицій за січень-березень 2017 р. увійшли також сільське, лісове і рибне господарство з часткою в 16,8%, а також будівництво, на яке припало 14,2% капінвестицій. Детальніше – див. Діаграму «Структура капітальних інвестицій за галузями в Україні в січні-березні 2017 р.».

Дві з трьох найбільших галузей за обсягами залучених інвестицій виявилися ще й серед лідерів за вкладом в сукупний приріст капвкладень в економіку. За розрахунками Hubs, 41% від квартальної прибавки в 13,2 млрд грн. (в порівнянні з показником січня-березня 2016 р.) забезпечила промисловість, 30% – сільське господарство і 14% – транспорт. Вклади інших галузей – менші. Детальніше – див. «Рейтинг галузей за вкладом в сукупний приріст капітальних інвестицій в економіку в Україні в we кварталі 2017 р.».

Інвестиції в деякі галузі взагалі скорочувалися, тому вони лише погіршували сукупний результат. Наприклад, операції з нерухомістю опустили загальний показник на «мінус» 9%. Лідером же за темпами і стабільністю зростання інвестицій серед усіх галузей виявилося сільське господарство. Рік тому приріст вкладень в нього, за методикою Держстату, склав 57%, в нинішньому – 58%. Галузь в 2 рази швидше нарощує інвестиції, ніж в цілому вся економіка країни.

Рейтинг видів діяльності, які найшвидше залучають капітальні інвестиції, очолили за підсумками січня-березня нинішнього року рибне господарство, охорона здоров’я, авіаційний транспорт, мистецтво (зі спортом, розвагами та відпочинком), а також держуправління з обороною. Тут вкладення за рік зросли в 2-3 рази. Детальніше – див. Діаграму «ТОП-15 видів діяльності по динаміці інвестицій в основні фонди в Україні».

Хоча ще рік тому інвестиції в усі ці види діяльності скорочувалися (крім охорони здоров’я). Стабільно високі темпи нарощування інвестицій в основні фонди два роки поспіль демонструють підприємства таких видів діяльності як сільське господарство (з полюванням) і водний транспорт. Приріст за квартал по них склав 61% і 29% відповідно, роком раніше – 57% і 45%. У той же час капітальні інвестиції в операції з нерухомістю, роздрібну торгівлю (крім торгівлі автомобілями) і в низку інших видів діяльності зменшилися – скорочення склало 20-40% проти показників за січень-березень 2016 р.

Інвестиції в промисловість

У найбільшій галузі по вкладеннях в основний капітал – промисловості – «погоду» традиційно формують постачальники електроенергії, виробники продуктів харчування, представники нафтогазового комплексу і металурги. Обсяги освоєних ними капітальних інвестицій представлені нижче на діаграмі «ТОП-10 сегментів промисловості з освоєння капітальних інвестицій в Україні в we кварталі 2017 р.».

До речі, більшість з підгалузей промисловості демонструють в нинішньому році позитивний інвестиційний тренд. При цьому найбільш різкий приріст капітальних інвестицій зафіксовано в сферах виробництва хімічної продукції та виробів з деревини, у видобутку металевих руд, а також у водопостачанні та переробці відходів. Тут інвестпоказники за квартал збільшилися в 1,5-4,8 рази. Хоча ще рік тому капінвестиції у всіх цих сегментах (крім водопостачання) скорочувалися.

У деяких сегментах промисловості обсяги вкладень зменшуються і в нинішньому році. Зокрема, виробники фармацевтики і коксу, постачальники електроенергії і електроустаткування за січень-березень не змогли наростити капітал. За даними Держстату, освоєння інвестицій тут скоротилося за квартал на 5-15%.

Олександр Циганок

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>